Rengøring

Procedure vedr. rengøring elevværelser. 

Eleverne står selv op, så de er klar til morgenmad kl. 7.30. Dagligt, inden morgenmaden, skal følgende være ordnet: 

 • Værelserne skal dagligt luftes ud.
   
 • Sengene skal dagligt være redt.
   
 • Gulvet og skrivebordet skal dagligt være ryddet.
   
 • Værelserne tjekkes mellem 7.30 og 7.45 af vagtlæreren. Vagtlæreren orienterer ved morgenmaden, hvilke værelser der ikke har fulgt proceduren. Disse elever kan efter morgenmaden få rettet op på det forsømte. 
   
 • Pedellen tjekker efterfølgende op på de forsømte værelser. Ingen elever, som har forsømt oprydningen, forlader deres værelser, før pedellen har godkendt oprydningen.
   
 • Kan elever ikke overholde proceduren, skal kontaktlæreren underrettes af pedellen. Forstanderen inddrages, hvis kontaktlæreren skønner det nødvendigt.

 Skolen står som udgangspunkt for rengøringen på toiletter, baderum og fællesarealer.

 Onsdag er rengøringsdag for eleverne. Værelserne støvsuges, gulvene vaskes og der tørres støv af. Kontaktlærerne følger op på denne rengøring i tidsrummet 11.30-12.15. Ingen elever forlader deres værelser, før der er tjekket op af kontaktlæreren.