Menu

På Halstedhus Efterskole bruger vi elevintra som kommunikationsforum mellem elever og lærere. Her kan eleverne finde informationer, lektier, undervisningsmaterialer mv. Eleverne kan logge sig ind ved hjælp af deres UNI-login, som de får ved skolestart. Elevintra findes på følgende link:
www.halstedhus.skoleintra.dk/pi