Menu

På Halstedhus Efterskole bruger vi forældreintra som kommunikationsforum mellem forældre og lærere. Her kan forældrene finde informationer og kommunikere direkte med den enkelte lærer eller ledelsen. Forældrene kan logge sig ind ved hjælp af brugenavn og kode, som de får udleveret ved skoleårets start. Skulle man glemme sit brugernavn eller kode, kontakter man skolen og får et/en ny. Vi benytter udelukkende forældreintra, derfor sendes der ikke breve fra skolen til forældrene, når skoleåret først er begyndt. Vi forventer, at forældrene selv holder sig ajour på forældreintra, så vigtig information ikke går tabt. Forældreintra findes på følgende link:
www.halstedhus.skoleintra.dk/fi