Menu

Formål:

Formålet med faget musik er, at give eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem musikken.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- deltage engageret og kvalificeret i et musikalsk fællesskab

- fordybe sig i musikarbejde på et afgrænset område

- reflektere over et musikalsk arbejde sammen med andre

- udvælge musikalske kundskabs- og færdighedsområder, de gerne vil videreudvikle

- forstå egne udviklingsmuligheder inden for det aktuelle musikalske område

- orientere sig i musiklivet uden for skolen.

Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets slutmål – Se nærmere på

http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Musik_valgfag/slutmaal.html

Indhold:

Undervisningen bygges primært op omkring indstudering af (kendte) rytmiske arrangementer i forskellige rytmiske stilarter (hovedsagligt rock og pop men evt. også andre stilarter). Desuden arbejdes der i begrænset omfang med musikteori (node- og rytmelære, akkordopbygning, transponering mm.) og  korsang.

Det tilstræbes yderligere at have et samarbejde med faget drama.

Metoder:

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem enkeltmandsundervisning og sammenspil.

Hjælpemidler:

Diverse musikinstrumenter, herunder elevernes egne.