Menu

Fravær fra undervisningen.

  •  Alt elevfravær skal registreres og afleveres til kontoret.
  •  Udebliver en elev fra undervisningen uden lovlig grund, registreres dette fravær som pjæk.
  •  Kommer en elev for sent til undervisningen registreres dette. Ved gentagne gange kontaktes hjemmet af kontaktlæreren, og eleven kommer til samtale med kontaktlærer og evt. forstander.
     Kommer en elev for sent, og dette af læreren ikke skønnes som et ”uheld”, betragtes dette som pjæk.
  •  Har en elev samlet set stort fravær, kommer eleven til samtale hos forstanderen.