Menu

Procedure vedr. fritagelse af elev.

  • Som udgangspunkt kan ingen elever forlade skolen før endt undervisning fredag kl.15.15.  
  • Forældre, der ønsker at fritage deres børn fra undervisningen, skal rette henvendelse til kontaktlæreren.

BEMÆRK - Hvis forældre fritager deres barn for undervisning i en uge eller mere, så opkræver skolen statstilskuddet hos forældrene, da skolen ikke er berettiget til dette tilskud fra staten, når eleven fritages fra undervisningen.