Menu

På Halstedhus Efterskole bruger vi skoleplan som kommunikationsforum mellem elever og lærere. Her kan eleverne finde informationer, lektier, undervisningsmaterialer mv. Eleverne kan logge sig ind ved hjælp af deres UNI-login, som de får ved skolestart. Skoleplan findes på følgende link:
https://halstedhus.viggo.dk