Menu

Halstedhus Efterskole er oprettet af Mariaforbundet. Skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerence mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige.

Vi lægger vægt på det levende ord og søger gennem bl. a. samtalen at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar.

Gennem en bred vifte af boglige, praktiske og kreative/musiske fag forsøger vi at ruste den enkelte elev til at klare sig i - og forholde sig positivt kritisk til - det moderne samfund.