Menu

Det koster 3000 kr. i indmeldelsesgebyr på Halstedhus Efterskole. Det koster ikke noget at skrive sig op til skolen, selve betalingen kommer først på tale, når man har været inviteret til optagelsesmøde på skolen.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved framelding.