Menu

Hvert år laves der statistik på karaktergivningen ved afgangsprøverne. På nedenstående link kan du finde resultaterne for Halstedhus Efterskole.

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=359302

Ligeledes kan du finde overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse, fordelt på til-uddannelse, ved at benytte dette link:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs%3aCommand=Render&InstNr=359302