Skolen

Skolens formål, miljø, pædagogik og undervisning

Halstedhus Efterskole modtager piger og drenge til 10. klassetrin. Vi er 196 elever, som typisk fordeler sig på syv 10.klasser. Skolen henvender sig hovedsageligt til dig, der er interesseret i ridning, golf, fodbold. svømning, dans, eSport eller håndbold, og du skal vælge et af disse linjefag. Du undervises i 6 lektioner om ugen i dit linjefag. Når man starter på skolen, vil du godt kunne deltage på to linjer, hvis dit skema tillader dette.

Om Halstedhus Efterskole

Halstedhus Efterskole er en røgfri skole.

Halstedhus Efterskole er en idrætsefterskole, hvor alle elever som udgangspunkt indstilles til  10. klasse prøve. Alle vores undervisere er uddannet, og vi er underlagt samme lovgivning som den almindelige folkeskole. Undervisningen er baseret på, at man skal videre på en gymnasial eller erhversmæssig uddannelse. 

 

Halstedhus Efterskole er uafhængig af organisationer og ideologier. Skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerance mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige

Vi lægger vægt på det levende ord og søger gennem bl.a. samtalen at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar. Du har foruden din undervisning også nogle praktiske opgaver i form af køkkentjans og rengøring af eget værelse samt fællesarealer. Elever på ridelinjen indgår ligeledes i staldarbejdet.

Læs mere om vores sportslinjer her.

Scroll to Top