UU vejledning

Målsætning for vejledningen

Formålet med vejledningen er, at give det størst mulige overblik over relevante uddannelsestilbud, samt afklare egne uddannelsesønsker.

 

Vejledningen skal inddrage egne interesser og evner, samt hvad eleven måtte have af kompetencer, således at elevens valg bliver til størst mulig gavn for eleven selv og samfundet.

 

Vejledningen skal føre til klarhed over, hvor den ønskede ungdomsuddannelse kan tages, samt hvad det indebærer økonomisk, tidsmæssigt, boligmæssigt o.a.

Organisering af vejledningen

Vejledningen bliver forestået af afdelingsleder Susser Murel

Vejledningen tager udgangspunkt i uddannelsesplanen og en personlig samtale med vejlederen i løbet af efteråret. Vejlederen laver en gennemgang af uddannelsessystemet i klasserne og udleverer et hæfte om ungdomsuddannelserne.

 

Den enkelte elev skriver om, hvad vedkommende forestiller sig efter endt skolegang hos os.

 

I oktober orienteres forældrene omkring processen og opfordres til at kontakte vejlederen, hvis der er spørgsmål.

 

Efter nytår føres igen individuelle samtaler med hver enkelt elev på baggrund af vejlederens indhentede oplysninger hos lærerne om den enkelte elevs interesser og kompetencer.

 

Vejlederen vil dagligt være på skolen og være til disposition for ønsker om samtale eller besvarelse af spørgsmål.

 

I februar udfyldes FTU skemaerne, som afleveres til vejlederen senest den 1. marts.

 

Skolen tilbagemelder i marts måned til Undervisningsministeriet om elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Scroll to Top