Valgfag - Halstedhus Efterskole

Valgfag

På Halstedhus Efterskole kan du, foruden dine obligatoriske timer og linjefag, vælge forskellige valgfag. Valgfaget vælges i den første uge, når du starter på skolen. Valgfaget vælges for et halvt år ad gangen. Læs mere om de enkelte valgfag herunder.

Musik

Formål:

Formålet med faget musik er, at give eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem musikken.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • deltage engageret og kvalificeret i et musikalsk fællesskab
 • fordybe sig i musikarbejde på et afgrænset område
 • reflektere over et musikalsk arbejde sammen med andre
 • udvælge musikalske kundskabs- og færdighedsområder, de gerne vil videreudvikle
 • forstå egne udviklingsmuligheder inden for det aktuelle musikalske område
 • orientere sig i musiklivet uden for skolen.

Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets slutmål – Se nærmere på

Fællesmål.dk – Klik her

Indhold:

Undervisningen bygges primært op omkring indstudering af (kendte) rytmiske arrangementer i forskellige rytmiske stilarter (hovedsagligt rock og pop men evt. også andre stilarter). Desuden arbejdes der i begrænset omfang med musikteori (node- og rytmelære, akkordopbygning, transponering mm.) og korsang.

Det tilstræbes yderligere at have et samarbejde med faget drama.

Metoder:

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem enkeltmandsundervisning og sammenspil.

Hjælpemidler:

Diverse musikinstrumenter, herunder elevernes egne.

Hjemkundskab

Formål:

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der foregår i hjemmet.

Undervisningen lægger op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance jævnfør skolens værdigrundlag.

Eleverne skal have mulighed for gennem praktiske og eksperimenterende opgaver at få sansmæssige og æstetiske oplevelser, hvorved de oplever glæden ved at frembringe et måltid, og samtidig udvikle livsglæde og selvværd.

Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets formål og slutmål – Se nærmere på

Fællesmål Formål – Klik her

Fællesmål Slutmål – Klik her

Indhold:

Undervisningen i hjemkundskab tager udgangspunkt i et livsområde, eleverne har kendskab til fra hjemmet, og den tager sit udgangspunkt i de forskellige erfaringer, elverne på forskellige vis besidder.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er hygiejne og sundhed, fødevarer og håndværk, kost, måltider og livskvalitet samt forbrug, miljø og ressourcer.

Undervisningen tilrettelægges ud fra forskellige temaer, f.eks. mad fra andre lande, kartoflernes betydning kulturelt og ernæringsmæssigt, de nationale kostråd, æggets

forskellige køkkentekniske egenskaber, ”mormor mad”, mad med æbler, mad til

forskellige højtider, fødevarer og hygiejne.

Undervisningen skal lede frem til:

 • at eleverne får kendskab til grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne
 • at eleverne kan sammensætte og tilberede måltider/menuer, der er velsmagende og sunde
 • at eleverne i praksis kan vise at de har forstået de nationale kostråd
 • at eleverne får kendskab til forskellige tilberedningsteknikker og metoder, samt brug af forskellige tekniske hjælpemidler
 • at eleverne kan sætte navn på almindeligt kendte fødevarer og inddele dem i grupper
 • at eleverne kan opbevare fødevarer korrekt – både før og efter tilberedning
 • at udvikle elevernes sunde fornuft, så de kan agere som kritiske ansvars- bevidste forbrugere

Eleverne arbejder dels selvstændigt, dels i grupper på to eller flere.

Der kan aflægges prøve i faget, hvor eleverne vurderes individuelt men kan gå op i grupper.

Se desuden nærmere om prøveformen på

Skolestyrelsen – Klik her

Kreativ Design

Formål:

Formålet med undervisningen i kreativt design, er at der arbejdes videre med erfaringer fra hovedsageligt håndarbejde samt visse elementer fra billedkunst.

Se nærmere under slutmålene for fagene på

Billedkunst – Klik her

Håndarbejde – Klik her

Indhold:

Året vil altid starte med farvelærer, da dette er en af de grundlæggende teorier, indenfor kunst og design.

Derefter vil der kunne blive arbejdet med forskellige emner, som eleverne vil kunne have en hvis indflydelse på.

Disse emner kunne evt. være:

Keramik

 • Plade-, dreje- og skulpturteknikker
 • Forskellige brændings metoder, såsom raku

Glas (vi arbejder udelukkende med flout glas)

 • Fusion
 • Slumpning

Tekstil

 • Mønstre, sy teknikker og materiale kendskab
 • Stoftryk, beklædning og bolig tekstil

Gummi og genbrug

 • Tasker og smykker af gummislanger
 • Nyt liv til genbrugs tøj

Filt

 • Nålefilt, hvor der fremstilles figurer og smykker
 • Pladeteknik, hvor der er mulighed for at fremstille takser, tørklæder, pung m.m.

Papir

 • Vi vil flette tasker og æsker i forskellige materialer
 • Fremstille papir

I løber af et år, vil der være mulighed for at komme igennem 3 – 4 emner.

Vi arbejder med port De følge, så elever kan vise udvikling, til evt. optagelse på designskolen.

Metode:

Undervisningen foregår på hold hvor eleven arbejder individuelt med det valgte område, der skiftes imellem og give en teoretisk og praktisk tilgang til emnet.

Hjælpemidler:

Alt efter emne varierer de hjælpemidler vi bruger

Fitness / Motion

Formål:

formålet med fitness/motion er, at eleverne oplever glæden ved at bevæge sig, samtidig med de har det sjovt og den vej igennem opnår en sundere livsstil.

Der er mulighed for at få tilrettelagt individuelle træningsprogrammer, som kan tilgodese det ønskede for eleven. Der vil være en grundig introduktion til brug af maskiner og sikkerhed i forbindelse hermed.

Indhold:

Vi arbejder med forskellige muskelgrupper og kredsløbstræning.

Vi træner hovedsageligt i skolens motionsrum, og undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teorestisk og praktisk undervisning. Skadeforebyggende træning og genoptræning vil ligeledes være en del af indholdet på dette valgfag.

Underviser:

MSJ varetager undervisningen i fitness/motion Timetal 60 timer årligt – faget vælges for et halvt år ad gangen.

Prøveform: Der er ingen prøve i faget.

eSport efterskole

Elsker du eSport, og er du på udkig efter en efterskole med eSport som linjefag? Så læs mere om muligheden for at komme på eSport-efterskole her på Halstedhus Efterskole.

eSport er en sportsgren i voldsom fremgang. Sporten har været rigtig stor i udlandet i flere år, og eSport har nu for alvor også grebet danskerne. Hos efterskolerne mærker vi tydeligt den store interesse for eSport hos de unge. Efterspørgslen efter efterskoler med eSport som linjefag er markant stigende.

De fleste unge kender godt til eSport. Og nu er de voksne også ved at få øjnene op for den elektroniske sport på konkurrenceplan. eSport er gået fra at være noget, som mange folk ikke rigtig anerkendte som en rigtig sportsgren – og ofte forbandt med usund livsstil – til i dag at være en reel idrætsgren.

Der afholdes efterhånden store internationale turneringer med publikumstørrelser, som vi ellers kun forbinder med større fodboldkampe, ligesom millioner af mennesker streamer konkurrencerne. Vi har eksempelvis set det danske hold Astralis kamp for sejr i Atlanta. Og FC København har lanceret counter-strike holdet North. Forventningen er, at eSport kommer til at fylde Parken præcis som de store fodboldkampe og koncerter.

Turneringerne i eSport har store præmiesummer og sponsorater, og som du måske allerede ved, kan gamere på topplan leve godt af at være professionelle eSport-udøvere. Hvis det er noget for dig, kan du tage de første skridt mod at blive professionel eSport-udøver på vores eSport efterskole!

Badminton

Formålet:

Formålet med badmintonundervisningen er, at eleverne oplever glæden ved at bevæge sig, samtidig med de har det sjovt.

Der er både mulighed for at spille individuelt (single) eller med makker (double), hvad enten man ønsker at udfordre egne grænser, eller vil lære at spille sammen som team.

Det kræver ingen forkundskaber, idet den enkelte spiller får træning fra sit udgangspunkt.

Forventninger:

Vi forventer eleverne møder op til undervisningen med entusiasme og yder deres bedste.

Indhold:

Vi arbejder med forskellige slagteknikker, fodarbejde samt pointtælling.

Vi træner hovedsageligt slag, og slutter af med små kampe. Efter interesse afholder vi småturneringer.

Friluftsliv

Det lollandske landskab omkring Halsted egner sig fortræffeligt til friluftsliv med kort afstand til skov, kyst, søer og overnatningspladser.

Formål:

Det overordnede mål er at eleverne udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer, samt medvirke til, at give eleverne lyst til, og viden om et aktivt og ansvarligt liv i/med naturen.

Ved deltagelse i friluftsliv åbnes der mulighed for:

At eleverne i naturen har mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv.

At eleverne opnår forståelse og respekt for hinandens evner, fordi der i naturen er plads til alle og er brug for forskellige evner.

At eleverne udvikler deres motoriske færdigheder gennem bevægelse i varieret terræn, balancegang og ved at arbejde med bål, kniv og økse.

At eleverne udvikler deres koncentrationsevne og evnen til at fastholde opmærksomheden, ved at blive undervist regelmæssigt i naturen, idet de derved bruger deres krop og sanser meget aktivt.

At eleverne gennem oplevelser i naturen vil blive sat i situationer, hvor deres evner til at tage ansvar, tænke selvstændigt og at problemløse udvikles.

At eleverne udvikler deres viden om naturen og miljø der bygger på deres egne erfaringer.

Indhold:

Vi vil på vore ture og på vores egen lejrplads ved skolen, forsøge at give eleverne et så bredt kendskab til friluftsliv som muligt

Metode:

Undervisningen vil foregå, ud fra tanken om, støtte til eksperimenterende virksomhed.

Hjælpemidler:

Af hjælpemidler til faget kan nævnes; kanoroning, lejrliv, mad over bål eller på trangia, samarbejdslege/øvelser, orienteringsløb, bygning af forskellige lejr faciliteter, vandreture. Vi vil endvidere lave overnatninger i shelter.

Cambridge engelsk Formålet: Formålet med undervisningen er at eleverne:

 Bliver bedre til at tale, læse, forstå og skrive engelsk.

 Udvider sit ordforråd væsentligt

 Træner forståelsen af talt og skrevet engelsk

 Lærer, hvordan de finder informationer i aviser, køreplaner, brugsanvisninger og lign.

 Lærer at overskue en avisartikel og lign. teksttyper

 Lærer at skrive forskelligt afhængigt af modtageren, f.eks. formelle og uformelle breve.

Forventninger: At du har et vist fagligt niveau, og dette er muligheden for at løfte det endnu højere op.

Indhold: Vi arbejder med både skriftlig og mundtlig fordybelse i faget.

Prøveform: Forløbet kan afsluttes med den internationale anerkendte eksamen ”first certificate in english” fra University of Cambridge. Eksamen koster 2175 kr

Ekstra engelsk Formålet:

Formålet med undervisningen i ekstra engelsk er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i engelsk.

Forventninger: Vi forventer eleverne møder op til undervisningen med entusiasme og yder deres bedste. De skal være motiveret til engelskundervisningen og skal se denne undervisning som et supplement til den obligatoriske undervisning.

Indhold: Vi arbejder med både skriftlig og mundtlig fordybelse i faget. Underviser: AW står for engelskundervisningen.

Timetal: 60 timer årligt – Faget vælges for et halvt år ad gangen. Prøveform: Der er ingen prøve i faget.

Ekstra matematik Formålet:

Formålet med undervisningen i ekstra matematik er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i matematik.

Forventninger: Vi forventer eleverne møder op til undervisningen med entusiasme og yder deres bedste. De skal være motiveret til matematikundervisningen og skal se denne undervisning som et supplement til den obligatoriske undervisning.

Indhold: Vi arbejder med forskellige matematiske opgaver og begreber. Eleverne kan få faglig fordybelse indenfor områder, hvor de har vanskeligheder i faget.

Underviser: LS står for matematikundervisningen. 40 Timetal: 60 timer årligt – Faget vælges for et halvt år ad gangen.

Prøveform: Der er ingen prøve i faget.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.